Грипната епидемия в област Пазарджик се удължава до 31 януари със заповед на директора на РЗИ Пазарджик д-р Димитър Савов, след съгласуване с главния държавен инспектор д-р Ангел Кунчев.

Решението бе взето на проведено заседание на Областния щаб за борба с грипа и след анализ на епидемичната обстановка.

За седмицата от 16.01.2023 до 22.01.2023 г. по данни, подадени от сентинелните практики /избрани за наблюдение - б.а./, нивата на заболеваемост от грип се запазват високи, макар с лек спад – 296,19 на 10 000 население /332,84 на 10 000 - предходен период/.

Най-висока е заболеваемостта във възрастовата група от 0 до 4 години, а най-ниска над 65 години. Отчита се значително намаляване на заболяването сред децата в ученическа възраст.

Заповедта на директора на РЗИ влиза в сила от 25 януари.

Възстановява се учебния процес, считано от 25.01.2023 г. и всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други.

Останалите противоепидемични мерки се запазват.