Централната избирателна комисия (ЦИК) откри процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без предварително обявление, за изработката на хартиените бюлетини и ролките със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване за предстоящите местни избори на 29 октомври. Решението е взето днес и е публикувано на сайта на ЦИК.

Съгласно Изборния кодекс (ИК) хартиените бюлетини се отпечатват от Печатницата на Българската народна банка (БНБ), която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Специализираната хартия с допълнителни защити за отпечатване на бюлетина от машинно гласуване също се доставя от Печатницата на народната банка. С решението си ЦИК отправя покана до Печатницата за провеждане на преговори и сключване на договор.

Избирателната комисия одобрява и техническите спецификации и изисквания за изработка и доставка на хартиените бюлетини. С решение от 16 август ЦИК утвърди и образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, включително и на бюлетината за гласуване в отделните видове избори - за общински съветници, за кмет на община, за кмет на район и за кмет на кметство.

Окончателните спецификации и изисквания, свързани с изработката и доставката на бюлетините, се уточняват при договарянето, в съответствие с решенията и указанията на ЦИК, както и решенията на общинските избирателни комисии за определянето на броя на мандатите на общинските съветници, изборните райони за всеки вид избор (за общински съветници, за кмет на община, за кмет на район и за кмет на кметство) и броя на избирателите за всяка община, район (административен) и кметство, обясняват от комисията в решението.

Председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова беше на изслушване в парламента днес. За местните избори няма да се доставят нови машини за гласуване, а ще се използват наличните вече 12 837 устройства, обясни тя от трибуната. Нейкова отбеляза, че всички машини за гласуване се съхраняват в склад, който е частен, тъй като към момента не е осигурен държавен склад от страна на Министерския съвет (МС). Нейкова припомни, че с решение на МС е възложено ЦИК да сключи договор за съхранение, който изтича следващата година.