Ако се движим с тези темпове, трудно ще се постигне климатична неутралност през 2050 г. в България и Европа. Това заяви проф. Даниела Бобева от Института за икономически изследвания при Българската академия на науките след участието й в днешната ежегодна научна конференция "Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи. Национални и европейски предизвикателства на прехода към зелена икономика", която се провежда в сградата на Института. На въпрос дали може да има по-висок темп, проф. Бобева отговори, че това зависи от развитието на технологиите. "Ако водородът влезе много бързо, тогава ще можем", коментира тя. 

Според проф. Бобева основният въпрос е да има един гарантиран зелен преход, в който да не пострадат икономиките, да няма дивергенция, да не се губи жизнен стандарт, да не расте бедността. "Много условия трябва да се изпълнят, за да се постигне. Ние не трябва да имаме самоцел да се постигне този зелен преход на всяка цена", заяви проф. Бобева.