Комисията за защита на потребителите завежда дело срещу трите мобилни оператора, обявиха от контролния орган.

Това се налага след като телекомите не са се съобразили с оправените им препоръки да намалят неустойките, които налагат на клиентите си при прекратяването на договорите, съобщи dnevnik.bg

След постъпили жалби Комисията за защита на потребителите е направила проверка в общите условия на срочните договори и на трите телекома и е открила една и съща клауза, която се преценява като неравноправна.

Тя предвижда клиентите да заплатят прекомерно висока неустойка - всички месечни такси до изтичане срока на договора, в случай на прекратяването му по тяхно желание, независимо по каква причина.

Така, например, когато потребителят пожелае да прекрати договора дори поради лошо качество на услугите, неправилно или неточно изпълнение на договора от страна на доставчика, промяна на адреса за ползване на услугата и невъзможност от страна на телекома да я достави на новия адрес или при др. подобни обективни обстоятелства, потребителят бива задължаван на базата на въпросната неравноправна клауза да заплати на оператора необосновано висока неустойка.

Така определена тя излиза извън предвидените по закон присъщи функции на неустойката – обезпечителна, обезщетителна и санкционна, които трябва да са налице едновременно, обясняват от Комисията. Тази клауза в общите условия попада под ударите на чл. 146, ал. 2 от Закона за защита на потребителите. той се отнася до текстове, върху които потребителят няма как да влияе предварително.

"В този смисъл клаузите, предвиждащи, че в случай на прекратяване на срочен договор по инициатива на потребителя и независимо от основанието за това, то той дължи неустойка в размер на всички месечни абонаментни такси, дължими до изтичане срока на договора, са неравноправни, тъй като принудително обвързват потребителя и водят до явно неравновесие между правата и задълженията на двете страни по договора", посочват от Комисията. Оттам са изпратили писма и до трите мобилни оператора да коригират общите си условия, но те не са се съобразили.

Ако съдът се произнесе в полза на Комисията, въпросните текстове ще бъдат обявени за нищожни.

Наскоро съдът се произнесе  по друг казус, при който възрастни хора бяха обвързани от мобилен оператор с договори, сключени по телефона.

TrafficNews.bg