През следващите три месеца специална временна комисия на Съдийската колегия ще проучи всички факти и обстоятелства за участието на съдии в дейността на групата около разстреляния в края на януари Мартин Божанов - Нотариуса.

Единодушно съдебните кадровици определиха като неин предмет - проучване на съдебни дела, изискване на информация от органите на съдебната власт, Върховната прокуратура, ГДБОП, ДАНС, СДВР, НАП, Съдебния инспекторат и Националното бюро за контрол на СРС. Също така изслушване на лица във връзка с обстоятелства за дейността на групата около Мартин Божанов. По определени дела ще търси съдействие от председатели на съдилища и от конкретни съдии.

За членове на комисията бяха избрани председателите на двете върховни съдилища Галина Захарова и Георги Чолаков, както и членовете на Съдийската колегия Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Даниела Марчева, Олга Керелска и Атанаска Дишева.

Караджов: Временната комисия за Нотариуса цели нещата да не случват бързоСпоред него опасенията, че това е комисия за замитане на следите са се потвърдили