Обединение Проект Пловдив, в който водещ участник е Трейс груп Холд, предложи близо 112 млн. лева за железопътния възел в Пловдив. Това стана ясно след като днес комисия в НКЖИ с председател инж. Мария Генова отвори ценовата оферта на единствения кандидат за проекта , както изисква публичната процедура. 

Предложената обща цена за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив е 111 976 944 лв с ДДД. В сумата са включени договорни и непредвидени разходи

В  Обединение Проект Пловдив освен строителната компания Трейс груп Холд влиза и Балкантел ООД. 

Поръчката е разделена на три етапа, като първите два включат проектирането и строителството на съоръжението, а третият е изваждане на сертификат за оперативна съвместимост.

Освен пробива под гарата, който трябва да свърже бул. „Васил Априлов” с бул. „Македония” и „Димитър Талев”, в предмета на проекта е смяна на жп линиите,  модернизация на жп системите и оборудването, както и направата не пешеходни пасарелки и подлези. 

Очаквайте подробности!