Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Слънчев бряг- юг" и се удължава срокът на договора за концесия за услуга за морски плаж "Слънчев бряг- север". Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

"Слънчев бряг-юг", ще бъде възложен на концесия с цел обезопасяване на плажа и предоставяне на услуги от обществен интерес. Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие. Предлага се срокът на концесията да е 20 години.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 530 809 лв. без ДДС.

На морския плаж ще бъде осигурено водно спасяване и ще бъдат обезпечени прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане.

Освен това правителството прие мотивирано предложение от концесионера на "Слънчев бряг- север" за увеличаване на инвестициите във връзка с управлението на морския плаж. Във връзка с това одобрява нов финансов модел и удължава срока на договора за концесия до 20 години.

С обновения финансов модел се цели да се подобри качеството на задължителните дейности - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж. Освен това се очаква да се повиши качеството на продукта и да се създаде добър имидж на държавата като предпочитана лятна туристическа дестинация.