Едни от най-използваните институционални сайтове за справки и електронни услуги са на път да отидат в миналото. От утре Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) и Имотният регистър ще останат в миналото, като и двата сайта ще спрат да функционират. Регистрите ще бъдат обединени в чисто нов Единен портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ), който ще се води от Агенция по вписваният.

Общата платформа на адрес http://portal.registryagency.bg започва да функционира изцяло на 27 юли, а от същата дата другите два сайта ще спрат да функционират и ще бъдат деактивирани. Това на практика означава, че всички, които искат да извършват справка или да извършат някакъв вид електронна услуга, като подаване на документи и т.н. ще могат да го направят единствено в новия портал, чрез регистрация и електронен подпис. 

Тъй като платформата има специфични изисквания за използване обаче предходните седмици течеше трескава подготовка от всички адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители и други кантори и професии, работещи ежедневно с платформите. Съществува обаче гояла вероятност първия ден трудно да се изповядват сделки и изобщо да се вписват редица документи онлайн. 

Причината за очакваните сривове е не просто новите регистрации и присъединяването на електронни подписи и друг тип идентификации към тях, а и изискванията на платформата за работа на по-нови операционни системи. 

Модернизираният портал ще осигури възможност за работа на потребителите с по-широк кръг устройства, включително мобилни и операционни системи. Порталът няма да бъде достъпен от устройства със стари, неподдържани от производителите операционни системи и браузъри. Единният портал ще работи само с актуална версия на операционната система за компютри и смарт устройства (напр. над Windows 8 или MacOS 10 и др.). Интернет браузърите, като Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox или Safari следва да бъдат актуална версия.

Проектът за нова платформа е реализиран по Оперативна програма „Добро управление“. Целта е да се модернизират старите системи, съответно да се повиши качеството им, но и не на последно място да се повиши сигурността на данните, тъй като новия софтуер с по-високи нива на защита. 

За да се използва порталът пълноценно е необходима регистрация и присъединяване на към тях на електронен подпис, сертификат, издаден от Агенция по вписванията или ПИК от НАП. Първоначалната идентификация чрез някои от тези методи гарантира повишено ниво на сигурност, проследимост на действията и защита на личните данни съгласно европейската регламентация.

В новата платформа ще се запазят относително същите възможности за безплатни и платени справки и електронни услуги. 

Ще могат да се преглеждат сканираните документи, съдържащи се в делата на търговците/ЮЛНЦ, след успешна регистрация на потребителски профил с присъединено средство за идентификация. Важно уточнение е, че издадените преди 23.04.2020 г. сертификати от Агенцията по вписванията няма да могат да се ползват в новия портал. За достъп до функционалностите му, сертификатите трябва да бъдат с дата на издаване след 23.04.2020 г. 

За Имотния регистър има пуснати нови безплатни справки - „Проверка на статус на заявление“ и „Проверка на местонахождение на служба по вписванията“, както и функционалността „Калкулатор за изчисляване на държавни такси“.

Има и друга промяна във функционалността. Справки и услуги вече ще могат да бъдат заплащани само и единствено по електронен път. Наличните средства по сметка на потребител ще бъдат прехвърлени автоматично след 27 юли, ако потребителят е заявил в профила си в новия портал желание за обединяване на профил.