Близо 2000 учители в родните школа преподават, без да имат необходимата диплома и квалификация. Неправоспособните преподаватели представляват 2,2% от всички заети в системата на средното образование, сочи справка на просветното министерство.

„Има ги в цяла България, дори в малки училища в София, пише „Телеграф”. Проблемът с тях е сериозен в по-малките населени места, където и без друго липсват учители. Това налага един завършил българист да преподава и български език, и литература, и друг предмет, за който ръководството не може да намери подходящ кандидат, обясни образователният зам.-министър Диян Стаматов.

Сред учителите без необходимата квалификация най-голям е броят на възпитателите, които водят полуинтернатрни групи за целодневна организация на учебното време. „В повечето случаи това са студенти, които се обучават по специалност от професионално направление „Педагогика на обучението по...”, сочи още анализът на МОН. Образователните експерти обаче допълват, че това е начин да се задържат и мотивират младите хора да останат в системата. 

Хора без квалификация за „учител” заемат и местата на преподаватели по чужд език – най-често английски, математика, информатика и информационни технологии, професионална подготовка по физическо образование. „Те са завършили висшето си образование в специалност, която не дава педагогическа правоспособност. Такива са точните, информационните и инженерните науки, както и спорт. В същото време е важно да отбележим, че по професионална подготовка и физическо е напълно допустимо да преподават хора със знания в тези области, а не толкова в педагогиката”, добави Стаматов. 

Още следващата учебна година училищните ръководства ще бъдат задължени да изготвят план за допълнителна подготовка на кадрите си, които нямат необходимата тапия. През последните 3 години 359 такива преподаватели са преминали квалификационен курс, като 87 от тях вече са пълноправни членове на гилдията на детските и началните учители.

Още новини четете ТУК

TNS.bg