12 нови групи в софийските детски градини планира да разкрие Столичната община. От тях яслени ще са 4, а градински 8.

За целта е необходимо наемане на 40 души персонал. 20 от тях ще са педагози. Това стана ясно на днешната Комисия по образование и култура към Столичния общински съвет.

Друга промяна, касаеща детските заведения, е завишаване на приема, но само в определени детски градини. Те ще бъдат избирани на база посещаемост. Още 3 деца на група могат да бъдат приети в ясли, в които в продължение на 3 месеца на забавачка отиват по-малко от 12 деца. Същото важи и за градинските групи, но с праг от 18 деца.

По-големият прием ще бъде одобряван отделно за всяка детска градина от Общинския съвет. Опцията ще е възможно при няколко условия: наличие на здравни изисквания и спазен стандарт за физическата среда. Както и при недостиг на места. При одобряване на детската градина, завишената бройка ще е валидна само за една учебна година.

Зам.-кметът Тодор Чобанов обаче уточни, че тези детски градини по всяка вероятност няма да са много.

 

Вероятно тази мярка цели да прекрати добре познатата практика в столицата: Родители записват децата си на забавачка и не ги пускат, но пък пазят място в градината, докато децата им поотраснат.

И двете предложения бяха приети единодушно от комисията и предстои да бъдат гласувани от Столичния общински съвет тази седмица.