Със символична първа копка ще бъде даден старта на бъдещия ГКПП Рудозем – Ксанти, който се очаква да бъде открит до края на годината, и ще стане седми по българо-гръцката граница. 

Събитието ще се състои на площадката, където ще бъде граничният пункт. Изграждането на пункта е договорено между България и Гърция през 1995 г. Освен сградата и комуникации за бъдещия ГКПП към Гърция, който ще е на българска територия, трябва да се изгради и подход от около 800 метра с три ленти за движение - две по 3,50 метра, една по 3 метра и два банкета по 1.50 метра. 

В зоната на ГКПП трябва да се оформят и благоустроят две площадки. Ще се изградят три административни сгради, две контролни кабини, площадка за мобилен рентген, обществени тоалетни, здравен контрол, хале за щателна митническа проверка, навес с метална покривна конструкция, осова автомобилна везна за обслужване на ГКПП. 

През м. декември 2019 г. Министерският съвет одобрява допълнителни средства в размер на 18 445 744 лв. за изграждането на пункта. Очаква се ГКПП "Рудозем-Ксанти" да бъде отворен до края на 2020 г.