- И нещо лично. От КОНПИ ни заливат с едни документи. Аз досега държах положението и нищо не пращах, но започнаха да пращат официални писма. Аз съм дал указания каквото можем да не пращаме, няма да го пращаме, но все нещо трябва да отговоря. По въпроси какви заповеди са издавани, какви договори за сключвани, разни такива щуротии за назначаването на ...

- Да,да да!

- Какви жилища е ползвала, кой ги е плащал. Разни такива простотии.

- От кого са писмата?

-От този заместника на КОНПИ, който изпълнява длъжността. 

-Дръж ме в течение. Знам ги това са абсолютни простотии. 

-Смятай, че тук ще бъдем... Отговорът ще гледаме да го изчистим. 

- Ако може отговорът да го видиме и тук. Христозов е изнамерил всички документи. Има си наредба на Министъра на отбраната за връзки с обществеността, която казва какво да прави , когато няма титуляр. Че командирът е длъжен да вмени фунциите на офицер. 

- Ама за какво да им дааме обяснения. Ненужната информация няма да им я даваме. 

-Добре, Митко ще ти се обади да стиковаме нещата.

-Айде ! Лек ден и извинявай. 

Цитираният разговор е между командира на ВСС ген. майор Цанко Стойков и президента Румен Радев по повод проверка на КОМПИ как е назначена Десислава Радева като говорител на ВСС, докато Радев е командващ. Той бе публикуван от Прокуратурата, след призива на президента към главния прокурор Иван Гешев да обясни мотивите си за отправеното питане към Конституционния съд за задължително тълкуване на чл. 103 от Конституцията, високия обществен и медиен интерес, от прокуратурата обясниха защо Гешев иска тълкуването на този член от Конституцията.

Според прокуратурата има досъдебно производство „за висока степен на вероятност за съпричастност към престъпна дейност, предмет на разследване, на лице, заемащо висша държавна длъжност – президент на Република България, като установените евентуални престъпни действия не са свързани пряко с изпълнение на службата му”.

Ето какво гласи цялото съобщение:

Предвид призива на президента към главния прокурор на Република България да обясни мотивите си за отправеното питане към Конституционния съд за задължително тълкуване на чл. 103 от Конституцията, високия обществен и медиен интерес, Прокуратурата на Република България предоставя следната информация:

В хода на образувано и водено от Специализираната прокуратура наказателно производство, наблюдаващите прокурори на 22.01.2020 г. са извършили цялостен анализ на доказателствената съвкупност, включително и на приобщени по делото веществени доказателствени средства (събрани чрез използването на специални разузнавателни средства експлоатирани от ДАНС, спрямо командира на ВВС генерал-майор Ц.Ст.). При така извършения анализ са констатирани данни и доказателства „за висока степен на вероятност за съпричастност към престъпна дейност, предмет на разследване, на лице, заемащо висша държавна длъжност – президент на Република България, като установените евентуални престъпни действия не са свързани пряко с изпълнение на службата му“.

Анализът на проведените телефонни разговори разкрива, че същите са по повод вероятно извършвана проверка от КПКОНПИ по отношение на г-жа Д.Р. Наблюдаващите прокурори считат, че може да се приеме във висока степен на достоверност предположението, че пълното извършване на тази проверка на КПКОНПИ е била осуетена поради укриване на документи.

С постановление от 23.01.2020 г. наказателното производство е спряно, тъй като съгласно Конституцията на Република България държавният глава се ползва с имунитет, изразяващ се в неотговорност за действията, извършени при изпълнение на служебни функции, със изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията (чл. 103, ал. 1 от КРБ) и неприкосновеност за задържане и за възбуждане на наказателно преследване (чл. 103, ал. 4 от КРБ). Наблюдаващите прокурори са приели, че това би било единственото правилно процесуално решение при липса на трайна практика на КС и ВКС, като всяко друго такова може да бъде предприето, респективно осъществено в нарушение на забраната за наказателно преследване срещу президента.

Във връзка с горното, Прокуратурата на Република България публикува постановление за спиране на наказателно производство от 23.01.2020 г., от което е заличена информацията нямаща отношение към посочената причината за спиране на наказателно производство, ведно с част от ВДС (аудио-файлове).

Предоставената информация се разпространява след разрешение на наблюдаващите прокурори по реда на чл. 198 от НПК.

Прокуратурата на Република България заявява, че всички поставени на вниманието на обществеността въпроси, са подробно изяснени в отправеното от главния прокурор на Република България искане за задължително тълкуване на чл.103 от Конституцията и така публикуваните материали от досъдебното производство.