EVN България Топлофикация информира, че поради извършването на ремонти в участък от топлопреносната мрежа до неделя ще има прекъсване на захранването с битова гореща вода за част от клиентите в Пловдив. 

Ремонтните дейности през посочения период ще засегнат живеещите северно от линията бул. “Цариградско шосе” - бул. “Княгиня Мария Луиза” - ул. “Гладстон” - бул. “Пещерско шосе”. Това включва сградите в район „Северен“, части от районите „Централен“ и „Западен“.

TrafficNews.bg