Специализираната прокуратура се самосезира по повод публикации в електронни и печатни медии в периода 28-30 декември 2019 г., основани на изявления на кмета на Ботевград Иван Гавалюгов за потенциална скорошна водна криза в града.

Според изложените в публикациите данни, при сегашните налични водни количества от полезния обем на язовир "Бебреш" (основен водоизточник на Ботевград) и сегашния приток и отток, вода за питейно-битово снабдяване на града ще има за още около 6 седмици. Останалите налични водоизточници не могат да задоволят нуждите на ботевградчани.

Според кмета Иван Гавалюгов причина за потенциалната водна криза в града е не само остарялата ВиК мрежа, но и действащата от 2014 г. частна ВЕЦ „Бебреш“, собственоност на дружеството „Агрохолд“ с управител бившия кмет на Правец Васил Златев.

Според цитираните думи на кмета на Ботевград тази централа „работи извън обхвата на своето разрешително“. С разпореждане на прокурор от Специализираната прокуратура е възложена проверка на ДАНС по изнесентите в публикацията данни.

Дадени са конкретни указания за работата по установяване на изнесените в публикацията обстоятелства, в т.ч.:

-да се изясни как, от кога и при какви обстоятелства работи частната ВЕЦ, описана в публикациите, като се приложат и съответните документи;
-да се изискат съответните справки за обстоятелствата, касаещи намаленото количество вода в язовир "Бебреш", както и за това какви мерки са били предприети за решаване на проблема с недостига;
-да се изясни дали действително за гражданите на община Ботевград има опасност от режим на вода за питейно-битови нужди, от кога и по какви причини;
- да се изискат експертни справки с данни за количеството на водата в язовир "Бебреш", в която да се посочи какъв е очакваният прогнозен период, за който тя ще бъде достатъчна.

Следва да бъде изяснено налице ли са други източници на вода за питейно-битови нужди в община Ботевград.