За първите осем месеца на 2014 г. страната ни е изнесла стоки на стойност над 27,9 млрд. лв. Това отчита намаление от 2,9% в сравнение със същия период на миналата година. От друга страна леко увеличение от 0,2% е регистрирано на внесените в България стоки. Те възлизат на общо 33 млрд. лв., показват изчисленията на Националния статистически институт (НСИ).

Според търговските ни отношения с трети страни, Турция продължава да бъде основният ни търговски партньор извън границите на Европейския съюз (ЕС). Националната статистика регистрира спад от 7 на сто на износа ни за страната, което в парично измерение се равнява на 2,5 млрд. лв. От друга страна внесените у нас стоки от Турция възлизат на 1,9 млрд. лв.

Сред другите ни основни търговски партньори извън границите на ЕС са Сингапур, Китай, Русия, Македония и Сърбия. Тези страни формират общо 54,1% от износа ни за трети страни.

Данните на НСИ отчитат, че износът на България за трети държави за първите осем месеца на годината се е свил с 10,7% за разлика от същия период на миналата година. Освен това спад има и във вноса, който е намалял с 4,4% до 12,8 млрд. лв. Най-голям обем стоки в България са били внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна.

ТrafficNews.bg