Поста на директора на общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта“ се заема от  IT специалиста  Васил Павлов. Той заменя досегашния директор Никола Янакиев, потвърди кметът Иван Тотев. Той обясни също така , че има много пропуски в досегашната работа на общинското предприятие и посочи, че има редица проблеми.Той даде за пример: пътните знаци, с маркировката, мантинелите и уличното осветление.  Тотев подчерта добрите ръководни качества на Янакиев, но според него той не е подходящ за реализация на Транспортния проект.

Павлов е назначен на директорското място, като "IT специалист, който отговаря на всички критерии за ръководител на предприятието, защото дейността на фирмата ще претърпи в близко бъдеще сериозна промяна", коментира Иван Тотев. По думите му, новият директор има 20-годишен опит  като програмист и е наясно с процеса на модернизация в сектора.

Общинската управа му възлага и задачата да внедри система за унифициране на автобусите от масовия градски транспорт. Тя ще е по подобие на вече утвърдената Наредба за Бялата главна, тоест автобусите външно ще бъдат уеднаквени. За целта ще се изисква от транспортните фирми, които обслужват 29-те автобусни линии, да съгласуват рекламите по колите с общината, за да няма шарения.

ОП-то ще трябва да наблегне и по-сериозно на контролните си функции, смята кметът Иван Тотев.

"Искам по улиците на Пловдив да се движат  технически изправни, редовни и добре почистени автобуси, а пътниците да се чувстват по-комфортно."  

TrafficNews.bg