Всички български граждани, влизащи на територията на Словашката република от България, се задължават да спазват домашна изолация, докато не получат отрицателен резултат от RT-PCR тест за COVID -19. Ограничението е в сила от днес, информират от Външно министерство. Същото важи и за нашите сънародници, които не пристигат в Словакия от България, но през последните 14 дни са посетили страна, която не фигурира в приложения към това съобщение списък със сигурни страни.

Според новите мерки, лицето е длъжно да направи теста не по-рано от 5-ия ден от пристигането му. Лицата, които живеят с такова лице в едно и също домакинство, също са задължени да останат в домашна изолация. За децата под 3 години не се изисква да се подлагат на лабораторна диагностика за COVID-19, освен ако съответният регионален орган по обществено здраве или личният лекар не решат, че е необходимо да им се направи тест. За децата под 3 години, които не са развили остро респираторно заболяване, задължението за изолация в домашна среда приключва с прекратяването на задължението за изолация за лицата, живеещи с тях в едно и също домакинство.
 
Службата за обществено здраве на Словашката република, в сътрудничество с полицията, ще следи за спазването на изпълнението на карантинните мерки. Неспазването на задълженията, може да доведе до глоба, а в случай на сериозно нарушение, чужденец може да бъде експулсиран административно от Словакия с възможност за налагане на забрана за влизане страната.