На 28 ноември беше стартиран проектът "Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата TETRA система и радиорелейна мрежа, управлявани от МВР". Той започва с изграждане на базови станции за допълване на радиопокритието на съществуващата ТЕТРА мрежа на българо-турската граница, за да имат връзка полицаите помежду си.

Договорът е на стойност 108 405 677 лв. без ДДС и е част от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Целта в дългосрочен план е да се достигне покритите над почти цялата територия на страната.

„Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД ще работи по изграждането на инфраструктурата за нови обекти, доставката и инсталирането на резервирано електрозахранване, мрежово оборудване и част от комуникационното оборудване за пренос на данни и глас“, коментира Дина Темелкова.

С тази система се осигурява нискочестотна криптирана комуникация, която се използва за обмен на информация от военни и органи на реда, в помощ на населението.