Синдикатите не са напълно съгласни с решението на парламента минималната работна заплата да е 50% от средната.

"Една от причините е, че това решение ще е валидно от 2024 г., което е основната критика. Другата причина е, че се фиксира това съотношение и не дава възможност на синдикатите и бизнеса да договарят помежду си заплата за издръжка и всички други индикатори, които са в директивата, които се добавят към този минимум, за да даде една реална минимална заплата, която да позволява хората да си посрещат основните нужди", това заяви Любослав Костов пред БНТ. 

Ако трябва да влезе това решение в сила сега, минималната работна заплата ще е около 900 лв., ако влезе от догодина - най-вероятно ще е от около 970-1000 лв.

"Ако средната работна заплата падне всичките тримесечия, няма да се намали минималната работна заплата, спрямо нивото, което е стигнало предходната", уточни Костов.