Представители на Синдикалната федерация на служителите на Министерството на вътрешните работи направиха дарение на бившата Първа градска болница. Те предоставиха на персонала на здравното заведение 50 маски за многократна употреба, 600 чифта ръкавици, 20 защитни костюма и 10 предпазни шлема. 

Средствата са събрани от кампанията “Служителите на МВР са достойни хора”. Това е дарение от първата линия за първата линия. Това е петата болница, в която са извършва подобно дарение. До момента подобни предпазни средтсва са дарени във здравни заведения във Варна, Перник и в две столични болници.

Общинската болница „Свети Мина“ беше превърната в център за прием на пациенти с доказан коронавурис от града и областта. Към момента в болницата са осигурени 500 маски, ръкавици, няма постъпили заявления за напускане на медицински сестри. Направени са и заявки за допълнително количество предпазни средства. В същото време лекарите в инфекциозното отделение работят на санитарния минимум. “Имаме нужда от специалисти”, заяви деректорът на МБАЛ “Св. Мина” проф. Петър Петров.

В новосъздаденото отделение по Инфекциозни болести на общинската болница Свети Мина се влиза от отделен вход, използва се само един асансьор и различно стълбище. Достъпът е контролиран.