195 проверки по изпълнение на забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене и на закрити обществени места в Пловдив са извършили здравните инспектори през последната седмица.

 Проверени са 78 заведения за обществено хранене, 73 закрити и 18 открити обществени места, както и 24 детски и учебни заведения. Здравните инспектори са издали пет предписания, като не са съставили нито един акт за нарушения.

Извършени са също 340 проверки по текущ контрол.