Сигнал за нарушение е постъпил в ОИК – Сандански. Представител на щаба на единия кандидат-кмет се желва, че в СИК №46 има контролиран вот - избирател е направил снимка на бюлетина с телефон, снимката е направена с личен телефон, който не е иззет.

След направена проверка на място от членове на ОИК Сандански и обяснение на секретаря на СИК №46, се установи, че не е констатирано описаното нарушение. Същият сигнал е подаден и до прокуратурата, която е възложила проверка на полицията.

Установено било, че присъстващият на място полицейски инспектор само установил самоличността на лицето, за което се твърди, че е заснело своя вот, но не и, че това реално е станало. ОИК Сандански не може да установи по безспорен начин извършено нарушение по Изборния кодекс и остави жалбата без уважение поради липса на доказателства.

Независимо от това, комисията даде указания на председателя на СИК №46 да следи за правилното прилагане на изборния кодекс в изборното помещение и в района на избирателната секция.