От началото на 2025 г. има вероятност у нас да бъде въведена и дневна винетка, ако парламентът гласува промените в Закона за пътищата, които регионалното министерство е пуснало за обществено обсъждане. Най-вероятно нейната цена ще е между 4 и 5 лева.

У нас сега има 5 вида винетки - за уикенда, която струва 9 лева, седмична с цена 13 лв., месечна по 27 лв., тримесечна за 48 лв. и годишна - 87 лв., пише 24 часа.

Основният мотив за въвеждането на дневна винетка е, че лятно време през България има голям транзитен трафик от леки коли, които прекосяват територията ни за по-малко от денонощие.

Друга важна промяна в закона, за която липсват конкретни данни, е, че размерът на толтаксите за камионите и автобусите ще се определя не само според броя на осите на превозното средство и екокатегорията, а и от вредните емисии, които излизат от ауспусите им.

Това трябваше да стане още през 2022 г., когато излезе новата европейска директива за въглеродния отпечатък от превозните средства.

Сегашните екокатегории също оказват влияние при определяне на размера на толтаксите за камионите, но те са свързани с показатели като тежки метали и други вредни вещества, които изпускат в атмосферата двигателите им.

Новата директива, направена покрай Зелената сделка, добави и показатели като маса на въглеродния оксид, на въглеводородите, на азотните оксиди и на праховите частици. Колкото по-високи са те, толкова повече ще се плаща за изминат километър. В проекта за промяна на закона обаче са написани само покозателите, точният размер на таксите ще се определи впоследствие с нова методика, която трябва да изработи МРРБ.

Показателите за изгорелите газове се записват в техническите паспорти на превозното средство всяка година по време на годишния технически преглед. Проблемът у нас са най-старите возила, които нямат такива паспорти и най-вероятно когато проектът стигне до парламента, най-малкото ще има остри дебати около промяната.