Сигнали получиха президента, премиера и  прокуратурата за скандални практики в работата на предишното ръководство от Агенцията по лекарствата, информира Би Ти Ви.


В него се посочва, че в началото на миналата година в ключовата дирекция „Контрол на лекарствените продукти“ е извършена пълна подмяна на специалистите както на ръководно, така и на експертно ниво. Обособен е бил отдел за контрол на търговията с лекарства само от новоназначени служители без необходимия образователен ценз и опит. Част от тях са в бизнес връзка със собственика на най-голямата верига от аптеки „Марешки”.
Информацията  се потвърждава от четири доклада на инспектората към здравното министерство, цитирани в сигнала до прокуратурата.


На базата на тях, както и заради промени в Устройствения правилник на Агенцията по лекарствата, новият изпълнителен директор доцент Асена Стоименова освобождава тези служители, след което светкавично са назначени три проверки за работата й, резултатите от които предстоят да излязат. Една седмица след встъпването й в длъжност Стоименова сама е поискала одит на агенцията, но тогава такъв и е бил отказан.


В сигнала се описват и още скандални практики – въпреки наличието на дирекция „Правно-нормативно осигуряване“ и увеличаване на броя юристи в него с още една щатна бройка, е сключен договор с адвокатска кантора за правно обслужване с цена 40 лева на работен час. Бил е подписан и договор с рейтингова агенция, въпреки наличието на пресцентър към МЗ, на стойност 1600 лева на месец.
Сключен е и договор за групова застраховка на 81 служители – този брой не съответства нито на общия броя служители в агенцията, нито на инспекторите, които съгласно Закона за медицинските изделия следва да бъдат застраховани. 

TrafficNews.bg