Днес към Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН бе открит Научноизследователски център Share-България, с което страната ни се присъедини към европейската програма Share.

Share е международно панелно изследване, в което от 2016 участват всички държави членки на ЕС.

Учените вече имат възможност да идентифицират предизвикателствата и да подпомогнат гражданите на възраст 50 и повече години в достигане на по-добро качество на живот.

Застаряването на населението е едно от най-големите социални предизвикателства в Европа през 21 век, а целта на изследователския проект е да се анализират социалните, икономическите и здравните условия на възрастните хора в държавите от ЕС.

Данните, събрани в изследователския проект 50+ в Европа, представляват надеждна основа за социалните науки. Те предоставят богата информация, която може да се използва при взимане на политически решения за мерки, свързани с благосъстоянието на възрастните хора.

Повече от 5500 социални изследователи по целия свят работят с тази база данни. Техните анализи се използват за политически реформи, икономически прогнози и законодателни текстове; те са в основата на научни книги и статии, академични лекции, експертизи и публикации в медиите.

Центърът ще използва данните на Share и за нуждите на студенти, докторанти и учени.

"До 2050 година, България ще се окаже най-бързо свиващата се държава в света. Нашите медии, обществото, младите хора смятат, че това е много негативна тенденция. Но това са тенденции, които ако бъдат анализирани, могат да се разработят сценарии, които да превърнат това в предимство", каза Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката.

По думите и целта е да се убедят политиците как да използват данните, които центърът има за борбата с демографската криза.

Още за проекта, вижте във видеото: