Сертификат за имунизация срещу COVID-19 лицата могат да получат след приложена втора доза от ваксината. Това съобщиха от Министерство на здравеопазването след множеството запитвания от граждани относно издаването на документа. 

Всеки, който има издаден КЕП (квалифициран електронен подпис) на свое име, може свободно да осъществи достъп до пациентското си досие в Националната единната здравна информационна система с електронен адрес https://his.bg , от меню „АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, подменю „МОЕТО ПАЦИЕНТСКО ДОСИЕ“.

След успешен вход сертификатът се разпечатва от раздел „ИМУНИЗАЦИИ“. Гражданите без електронен подпис могат да поискат своя сертификат от избрания от тях личен лекар или от ваксинационния пункт, в който е поставена ваксината.

Обръщаме внимание, че сертификатът за ваксинация няма подпис и печат, тъй като се генерира автоматично, за да бъдат избегнати всякакви злоупотреби.

Българският сертификат за поставена ваксина срещу COVID-19 отговаря на изискванията на държавите-членки на Европейския съюз, като е надграден с QR код, позволяващ достъп от всяка точка на света.