Петнайсет семейства на бобри са получили постоянното „право на уседналост“ на река Видра в Източен Девон.

Решението е взето от правителството след петгодишно проучване от Тръста за диви животни Devon за влиянието на бобрите върху околната среда. 

Тръстът го нарече "най-революционното правителствено решение за дивата природа на Англия за цялото поколение".

Това е първият път, когато изчезнал местен бозайник получава правителствена подкрепа, за да бъде въведен отново в Англия.

Министърът на околната среда Ребека Поу каза, че в бъдеще те могат да се считат за "обществено благо" и на земеделските стопани и собствениците на земи ще им се плаща, за да обитават земите им.

Бобрите имат силата да променят цели пейзажи. Те се чувстват по-сигурни в дълбоките води, така че са станали майстори производители на бентове в язовири и други водни басейни.

Те изграждат сложни домове - известни като ложи или нори - с подводни входове.
Изпитването на бобър на река Видра показа, че уменията на животните допълват и подобряват екологията на водосбора на река в Ийст Девън.

Присъствието им е повишило биомасата на рибата и е подобрило качеството на водата. Това означаваше повече храна за видри - бобрите са тревопасни животни - и по-чиста вода. 

Бентовете им работят като естествена защита от наводнения, помагайки да се намали рискът от наводняване на домове надолу по течението.

Доказателствата, събрани от изследователите, помогнаха на Министерството на околната среда, храните и селските въпроси да вземе това пионерско решение да даде на бобрите правото да живеят, да скитат и да се размножават в реката.

Бобрите са били преследвани до буквалното им изчезване преди 400 години заради месото си, пухкави водоустойчиви кожи и вещество, което отделят, наречено кастореум, използвано в храни, лекарства и парфюми.

През 2013 г. се появиха видео, показващо съществуващ бобър с малки на река Видра, близо до Св. Св. Мария. Това бе категоричното доказателство за първата дива популация на бобри в Англия.