Съветът за електронни медии /СЕМ/ откри процедура за отстраняване на генералния директор на Българското национално радио Светослав Костов.

Членовете на електронния регулатор гласуваха за това с три гласа „за” и двама въздържали се. Мотивът е заради груби нарушения на Закона за радиото и телевизията.

Трите гласа за решението са на председателя на СЕМ София Владимирова, Ивелина Димитрова и Розита Еленкова. Въздържаха се Бетина Жотева и Галина Георгиева.

Жотева се мотивира, че все още не разполага с достатъчно информация, за да вземе решение. Тя посочи, че чл. 67 от закона изисква да са извършени "груби нарушения" от генералния директор, което означава, че те трябва да са повече от едно. Поради това Жотева смята, че не са налице законовите условия за отстраняването на Костов.

Галина Георгиева се солидаризира с мотивите на Жотева. По думите й, на този етап "вземането на страна ще бъде емоционално".

"Имам нужда от още малко време. Бих искала да зная какво е открила прокуратурата", коментира Бетина Жотева.

Според София Владимирова, изключването на сигнала на програма „Хоризонт” на 13 септември е нарушаване на конституционното право на гражданите за информация. Ивелина Димитрова посочи, че нарушението може да е едно, но е изключително грубо и е в разрез и със закона, и с Конституцията.

В срок от 5 работни дни Светослав Костов има право да отправи възраженията си. СЕМ ще ги разгледа и ще гласува дали да го отстрани.

Програма "Хоризонт" бе спряна в цялата страна за близо 5 часа на 13 септември. Скандал избухна и около журналистката Силвия Великова, като бе направен опит да бъде отстранена от ефир. Последваха протести за отстраняване на Костов и хепънинг пред СЕМ в негова защита. До момента Костов отказва да даде оставка.

За по-малко от година това е вторият случай, в който се налага избран от СЕМ шеф на обществена медия да си тръгне със скандал от поста.

Съветът обяви, че ако Костов не подаде оставка сам, ще започне процедура по отстраняването му.