Разказът „Череши“ на Захари Карабашлиев се е паднал за преразказ на седмокласниците, които тази сутрин полагат НВО.

От седмокласниците се очакваше също да коментират в няколко изречения думите от Вазовата повест „Немили-недраги“: „Къщята, магазиите, кесиите, сърцата бяха затворени за тях.“
 
Десетокласниците трябваше да формулират собствена теза по откъс от поемата „Левски“ на Иван Вазов. Те можеха да избират между две теми: „Цената на чистата съвест“ и „Вечната истина“.
 
Тази година максималният брой точки на изпитите в седми клас е 100, а в 10-ти клас – 50. Резултатите се вписват в удостоверенията на учениците като процент от максималния брой точки.
 
Днес на изпитите по български език и литература се явиха 59 864 седмокласници и 48 816 десетокласници.

Повече от 111 хил. ученици от седми и десети клас се явяват на национално външно оценяване тази седмица.

Миналата година седмокласниците правиха преразказ върху "Задача с много неизвестни" на братя Мормареви. 

В Пловдив 5852 седмокласника са се явили на  матурите по български език и литература. От тях само едно дете в Пловдив е карантинирано, тъй като е било контактно с болен. Седмокласникът ще бъде в специална зала, сам. Ще бъде приведен в залата от отделен вход, а квесторите, които ще го наблюдават ще са ваксинирани лица.

4879 деца са се явили на НВО след 10-ти клас. 

Изпитът в седми клас е в две части. В първата част в рамките на един час учениците решават тест от 25 задачи, сред които 18 са с избираем отговор, шест - с кратък свободен отговор и една - с разширен свободен отговор.

През втората част в рамките на 90 минути седмокласниците пишат подробен преразказ с дидактическа задача върху неизучавана художествена творба.

Изпитът за десетокласниците продължава 90 минути. За това време те трябва да се справят с тест от 23 задачи, сред които 14 с избираем отговор и шест с кратък свободен отговор. Има също задачи за редактиране, формулиране на теза по зададена тема, извеждане на аргументи/контрааргументи във връзка с дадена теза. Изпитът включва и създаване на кратък текст в жанр, изучаван в първи гимназиален етап.

Срокът за обявяване на резултатите от всички изпити от националните външни оценявания е 28 юни 2021 г.