Последната учебна седмица бе истинско предизвикателство за част от колектива на ПГТ “Гоце Делчев“ в град Пловдив. Тя беше посветена на бинарните уроци, които са част от прехода към интегрирано учебно съдържание за специалността Спедиция и логистика.

„Идеята дойде естествено като продължение на участието ни в проект Еразъм+, в който старши учителят ни по английски език Бойка Борисова  представи, заедно с колеги от Италия, Испания, Турция, Португалия, своите бинарни уроци. Какво е бинарен урок? Това е творчество между двама учители с цел да предизвикат интереса на учениците и да ги мотивират, за да проявят познавателна активност. Колегите  веднага приеха идеята и се включиха с ентусиазъм. Момчетата от 8а клас също подходиха с интерес, още повече, че повечето са участвали и в проекта в чужбина и имат известен опит“,  това заяви Ваня Парашкевова, директор на гимназията.

Проведените бинарни уроци включваха един задължителен урок по английски език и по един урок от различни общообразователни предмети.

Първият урок беше посветен на историческите паметници. Станимир Бахлов и Бойка Борисова представиха по иновативен начин чрез видео, презентация и викторина различни видове паметници и на двата езика.

Човешкият скелет бе темата на урока по биология. Мария Христова  изготви презентация, в която учениците сами трябваше да открият верния отговор чрез задачи, разделени на групи. В частта по английски език учениците гледаха видео и правиха различни лексикални упражнения, за да се запознаят със специфичните термини.

Рени Иванова и Бойка Борисова представиха своя урок за Слънчевата система, който бе изнесен по време на  участието им в Словения по проект Еразъм +, а със своята презентация за Луната се включи и Николай Стоянов, ученик от 8 а клас.

Изключително интересен урок представиха Пенка Величкова и Бойка Борисова, като запознаха учениците с две стихотворения: Summer in Bed на шотландския поет Робърт Луис Стивънсън и „Привет, слънце“  на Дора Габе. Двете части на урока интерпретираха различни литературни направления от английската и българската литература, с обща тема “ЛЯТОТО“.

Тенис на корт бе спортът, който представи Михаил Мурджев, старши учител по ФВС. Правилата на играта, най-добрите играчи и българските успехи, свързани със сестрите Малееви, Цветана Пиронкова и Григор Димитров бяха презентиране по интересен начин с видео, интервюта. В частта по английски беше представен тенис турнирът Уимбълдън. Така комбинацията между двата предмета заинтригува учениците и им помогна да разширят своя познавателен кръгозор.

През предстоящата 2020/2021 година ПГТ „Гоце Делчев“ планира да задълбочи и развие работата чрез този тип уроци, като се включат и предмети от професионалното направление.