Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов няма да се яви на изслушване пред временната парламентарна комисия по казуса за проверка на факти и обстоятелства по казуса "Нотариуса".

В писмо до председателя на комисията Никола Минчев Сарафов изтъкна, че след встъпването му в длъжност като главен прокурор са предприети активни действия по изясняване ролята на Мартин Божанов и негово нерегламентирано въздействие в служебната дейност на действащи магистрати.

Сарафов напомня за проверката, която възложи в Софийска районна прокуратура и призивите към ръководителя ѝ Невена Зартова да подаде оставка.

Изтъква и, че е възложил проверка на всички прокурорски преписки следз установена справка от 2020 г., установяваща „допуснати груби закононарушения“ от страна на наблюдаващите прокурори по двете досъдебни производства на Специализирана прокуратура, свързани с казуса „Осемте джуджета“, предаде БНТ.

"Бих искал да поясня, че съгласно чл. 84, т. 16 от Конституцията не разполагам с правомощия да предоставя детайлна информация по конкретни преписки и досъдебни производства.

Същевременно с оглед приетия от 49-ото Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Конституцията, обн. в ДВ бр. 106 от 22.12.2023 г., правомощията на главния прокурор бяха ограничени в значителна степен и в качеството ми на и.ф. главен прокурор не разполагам с информация по относими към предмета на дейност на Комисията преписки и досъдебни производства", посочва Сарафов.

Той изтъква, че намирам за абсолютно неприемливо отправянето на неподкрепени с факти и доказателства коментари и обвинения към българските магистрати от страна на част от народните представители във формата на временната парламентарна комисия.

"В рамките на проведените до момента заседания магистрати бяха унижавани публично с цел постигане на лични, политически и други интереси. Нещо повече, някои от народните представители открито преминават границите на добрия тон и възпитание.

Убеден съм, че представляваната от мен институция ще даде отговор на поставените от обществеността и народните представители въпроси, като изнесените в публичното пространство факти ще бъдат проверени със средствата на наказателния процес и при спазване на принципите за обективност, всестранност и пълнота на разследването", се казва в писмото на Сарафов.

Бившият главен прокурор Сотир Цацаров също е отклонил поканата да участва в изслушването пред парламентарната комисията по казуса "Нотариуса".

Преди дни стана ясно, че поканата е отклонил и бившият главен прокурор Иван Гешев, който е обяснил отказа си с ангажименти в чужбина.