История, природа и разходка в планината!  Нашето предложение за разходка през уикенда съчетава и трите неща. Посоката, която трябва да поемете е към град Смолян и село Кошница, а крайната точка е крепостта Калето. Тя се намира южно от селото и е построена през античността, намира се на връх, до който се достига през пещера.

На километър преди село Кошница има беседка и паркинг, от където е подхода към върха. Информационни и указателни табели дават нужната информация и ориентация на туриститеДо крепостта се стига по виеща се стръмна туристическа пътека с оформени стъпала.

Минава се за около 15 минути, ако не се възползвате от беседките покрай пътеката, които дават възможност за въздишка и правят изкачването приятно дори и за нетренираните катерачи. Преминава се през проходната пещера "Калето", която е съоръжена с наблюдателни площадки и алпийска люлка. Останките от крепостта "Калето" се намират над едноименната пещера, представляваща тунел с полусферично напречно сечение..

Археологическите проучвания и тук регистрираха два периода на функциониране – І-ви през VІв и ІІ-ри през ХІ- началото на ХІІІв. Тази хронология се потвърди и при проучването на съхранените в основи крепостни параклиси в южната част на крепостта. Стените на крепостта са дебели 1,70-1,80м. Техниката на градеж е двулицева зидария, изпълнена от ломен варовиков камък споен с бял хоросан. Разкрити са северната и западната стена. Общата им дължина достига 80м. Максималната запазена височина на зидовете е 3м. В южния край на западната стена е разкрита външна бойна кула.Археологическите разкопки откриха свидетелства за използването на върха с Проходната пещера като скално светилище, превърнато и в укрепление още през енеолитната епоха (V-ІV хил. пр.Хр.). Предпоставка за това са благоприятните природни условия: голям естествен жилищен заслон с лесно отбраняем връх за укрепление над него и близки водоизточници.

Културните пластове при по-добре запазената северна крепостна стена маркират няколко кулминации в използването на върха през различните епохи, свързани най-вероятно с миграции на населението, които неизбежно са водели и до военни конфликти.

Анализът на археологическите находки показва осезаемо човешко присъствие на върха през късния енеолит, ранната и късната бронзова епоха, ранножелязната епоха (ХІ-VІв пр.Хр.), трако-римския период (І-ІІІв), VІв и ХІ-ХІІІв.

На близо може да посетите и каньонът Горло, който се намира на около 3 километра след село Смилян, някъде по средата между разклонението за къмпинг Трошачката и отбивката за крепост Калето.

Мястото е едновременно диво и дивно с високите си крайречни скали, които като че ли отчаяно се опитват да се съберат. Тук цари една загадъчност, тишина и спокойствие – мястото е заветливо, без полъх, с тихи, дълбоки и много бавно леещи се води на реката

 

Източник: Opoznai.bg, Smolyandnes.com