Зачестяват случаите на запалвания на сухи треви и отпадъци, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност в Пловдив и областта .

В периода от 1 до 9 януари 2020 година в пловдивската пожарна са получени 173 сигнала за произшествия. На територията на областния град и региона екипите са действали за ликвидиране на 133 пожара, извършени са и 31 аварийно-спасителни и помощни операции.

В 16 от случаите огънят е нанесъл преки материални щети, като 7 от тях са били в жилищни, административни и непромишлени сгради, по 2 - в транспортни средства и съоръжения на открито.  От началото на годината огнеборците от единадесетте районни служби на дирекцията са погасили и 117 пожара без материални загуби.

 Според статистиката, в самите населени места или землищата им са зачестили запалванията на сухи треви, паднала листна маса и храсти, както и на отпадъци.

 В първия случай броят на регистрираните сигнали е 55, а във втория – 45. Наглед безобидни и ползвани за по-лесно почистване на терени, тези действия често са без контрол и без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и водят до развитие на големи пожари. Пример за това е от вчерашния ден, когато около 15:00 часа в пламъци са били обхванати и унищожени около декар борова гора и 50 дка сухи треви в землището на село Мало Крушево.

Освен полския и горския фонд, подобни огнени стихии могат да засегнат и сгради и моторни превозни средства, а също да застрашат човешки живот и околната среда. От друга страна потушаването им изисква продължително време и допълнително затруднява противопожарните служби, които отделят значителен ресурс от професионалисти и специализирана техника.

От пловдивската пожарна напомня, че за предизвикване на умишлен пожар в сухи треви се налагат административни и наказателни санкции. Извършителите ще бъдат глобени от 200 до 2000 лева, а според чл. 330 и чл. 331 от Наказателния кодекс се предвижда и лишаване от свобода от 1 до 8 години.

В случай на възникване на пожар в горски фонд вследствие на запалено стърнище, извършителят може да бъде наказан с лишаване от свобода до 3 години и глоба от 500 до 5000 лева.

 За да се избегнат подобни случаи е необходимо да се знаят и спазват следните основни правила:

  • Забранено е обособяването на нерегламентирани сметища и запалване на горими отпадъци в тях;
  • Забранено е паленето на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици и други тревни площи;
  • Забранено е паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от горските територии;
  • Изгарянето на отпадъци се извършва под контрол в специално направени огнища или в негорими съдове, като предварително трябва да се подготвят подръчни уреди за гасене – съдове с вода, пясък, негорими тупалки.
  • Да не се пали огън във ветровито време, тъй като пламъкът може да се разпространи бързо и на големи разстояния и да обхване значителни площи;
  • Да не се пали огън в близост до стрехи и под клони на дървета;
  • В никакъв случай запаленият огън да не се оставя без постоянно наблюдение до пълното му изгасяване;
  • При забелязване на признаци на пожар – дим, мирис на изгоряло и пламъци, да не се поема излишен риск за потушаването му, а своевременно да се подаде съобщение на тел. 112.