Софийският градски съд спря вписването на новото ръководство на болница "Пирогов" заради жалба на досегашния директор Валентин Димитров срещу назначението на новото ръководство. Вписването е спряно докато се реши дали исковата молба на Димитров е допустима и основателна.

Определението на съда може да се обжалва пред по-горна инстанция - Софийския апелативен съд, в 7-дневен срок. Препис от определението следва да бъде изпратено на "Пирогов" и на Агенцията по вписвания.

По-рано днес стана ясно че д-р Валентин Димитров е освободен като член на Съвета на директорите. Като мотиви за освобождаването му бе изтъкнат доклада от вътрешния одит на Министерството на здравеопазването и насъбралото се обществено напрежение след провеждането на конкурси за началници на Клиники.

Решено е неговата позиция да бъде заета от д-р Константин Димов, лицево-челюстен хирург от УМБАЛ "Св. Анна" в София. Той е бил част от екипа на Клиниката по неврохирургия към "Пирогов".