Във връзка с писмо на Железопътна секция – Пловдив, от Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“ уведомяват за частично затваряне /по едно платно/ за движение пътни превозни средства на жп прелез между град Пловдив и село Войводиново на жп км 9 + 180 в междугарието Филипово - Скутаре за извършване ремонт от 20:00 часа до 04:00 часа на

-​ 22/23.08.2017 година.

-​ 23/24.08.2017 година.

-​ 24/25.08.2017 година.

Затварянето на жп прелеза за преминаване на пътни превозни средства ще бъде сигнализирано, съгласно изискванията за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни монтажни работи по пътищата и улиците.