Ако искаш да си гледаш домашно прасе в задния двор, трябва да го регистрираш с нотариален акт.

Това предвиждат промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, публикувани за обществено обсъждане от днес на сайта на министерството на земеделието, храните и горите /МЗХГ/.

Освен нотариален акт, друга възможност е да се използва т. нар. „удостоверение за търпимост”, което се издава от кметството на населеното място.

Режимът за регистрация на личните стопанства тип „заден двор“ ще бъде облекчен и безплатен, уверяват от МЗХГ. Вместо да се разкарват до Областната дирекция за безопасност на храните, както се изисква в момента, стопаните ще подават заявление при кмета или кметския наместник, който има задължението в 15-дневен срок да го предостави  в ОДБХ. А директорът на ведомството в едномесечен срок  назначава комисия за извършване на проверка на личните стопанства за спазване на изискванията на съответната наредба. В нея участват кметът и ветеринарният лекар. Още 10 дни са нужни за регистрация или евентуален отказ, ако  обектът не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания и трябва да бъдат отстранени пропуските по предписание.

С промените се въвеждат още мерки, които регламентират изискванията към собствениците и ползвателите на животновъдни обекти.

Тe ще трябва да спазват изискванията за идентификация на животните, опазване на здравословното им състояние, както и да документират движението от и към фермите. За тази цел ще е необходимо да създадат и изпълняват програми за самоконтрол на болести и да спазват определени изисквания при населване на животновъдните обекти.

Сключването на договори с ветеринарните лекари ще става на териториален принцип. Който не е съгласен, ще има право да си избере доктор, който да извършва профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните. Лекарят ще може да се сменя като джипито – два пъти в годината.

 Допълват се задълженията и на кметовете при констатиране на заболяване, като целта е по-бърза реакция за ограничение разпространението на появила се зараза.  

Срокът за обществено обсъждане на проекта е от днес до 4 декември тази година.

 „Законодателните измененията са вследствие на усложнената епизоотична обстановка на територията на цяла Европа и имат за цел да гарантират здравето на животните и хората в България", уверяват от МЗХГ.