Две досъдебни производства са образувани във връзка със средства, усвоени по програма "Иновации и конкурентоспособност". Това съобщиха от Министерството на икономиката. Проверява се дейността на фирми от Северозапада,  възползвали се от евросредства на стойност 24 милиона лева. Проверка е показала, че част от дружествата, подпомогнати с пари от Европа, са спрели дейност след приключване на Програмата.

„Средствата, които държавата е дала за подпомагане на бизнеса по отношение на повишаване на производителността на малките и средни предприятия, тяхната конкурентоспособност и ориентация към експортност, са дадени по утвърдените бизнес планове на всяка една от фирмите с идеята да подобрим бизнес средата и чрез даването на безвъзмездна помощ да търсим косвените ефекти за жизнения стандарт на българина“, посочи министър Даниела Везиева.

Тя обясни, че държавата прави опити да подпомогне бизнес средата именно чрез грантови схеми. А затова е важно и да се прави анализ на ефекта от насочените средства.

„Не отчитаме косвените ефекти, които търсихме, приоритизирайки Северозападния район. Нито жизнената среда в този район се е подобрила, нито е намаляла вътрешната миграция. В следващите мерки, които са предвидени за целия План на възстановяване, ще се разработят допълнителни мерки за контрол, които да дават по-добър ефект, защото нашата народопсихология е свързана с това как да си направим нещо така, че да печелим пари, без да направим нищо“ ,посочи икономическият министър. 

Даниела Везиева отчете, че 1/3 от откритите 333 нередности са именно в Северозападния район.

„Те са 94 на брой със стойност на корекция 24 млн.лв. Най-много са свързани с провеждането на обществени поръчки и начина, по който се закупуват средства за активи. 9 от тях са свързани с устойчивост на инвестицията. Имаме 42 броя нередности, регистрирани в IT сектора, който е водещ в страната ни. Недопустими са практиките, които констатираме, а именно фирми, които регистрират, че работят със софтуери в региона, а всъщност работещите са на други места. Другият аспект е свързан с проект за разработване и внедряване на иновации в предприятия, закупуване и разработване на софтуери“, посочи министърът