Дипломите на завършилите бакалаври и магистри от випуск 2016 на Аграрен университет Пловдив бяха връчени днес. 588 са общо възпитаниците от Аграрния университет, които получиха днес свидетелство за няколкогодишния си труд. От тях 387 са успешно завършилите степен бакалавър, като средната стойност на успеха е 4,73 от редовна и задочна форма на обучение, а от държавните изпити – 5,14. За първенци на випуска бяха определен двама студенти – Пресияна Русева и Атанас Кунчев.

„Аграрният университет е стълб в местната икономика. Агросекторът дава 1/3 или 2 млрд. от местната икономика. Висшето учебно заведение работи много тясно с компаниите от района. Така съвместното сътрудничество на бизнеса, образователна инфраструктура и местна власт дава добри резултати“, каза кметът Иван Тотев, който връчи дипломите на отличниците.

С почетното звание „Доктор хонорис кауза“ беше удостоен д-р Хинрих Майер-Жерболе заради приноса му за международно признание на Аграрния университет. Дипломи получиха също и новите професори, доценти и доктори.

Подобна официална церемония се състоя и в Медицински университет - Пловдив, където освен академичните звания, лично ректорът проф. Стефан Костянев връчи дипломи на успешно завършилите образователната и научна степен „доктор“.

Още новини четете ТУК

TrafficNews.bg