„Само по линия на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) през министерството на иновациите и растежа 600 млн. лв. ще бъдат на разположение за микро, макро и средни предприятия. Чрез първата процедура по плана за Технологична модернизация, с бюджет от 260 млн. лв. успяхме да стигнем до 2 500 инвестиционни предложения на обща стойност от над 1 млрд. лв. До няколко дни ще бъде открита и нова процедура с фокус върху внедряване на IT решения и киберсигурност, като бюджетът е 30 млн. лв.“ Това заяви служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев.

Пулев обяви, че се работи и по още две процедури по Плана за възстановяване и устойчивост, като до края на годината ще бъде реализиран проект за изграждане на ВИ мощности с бюджет от 200 млн., от който могат да се възползват отново малките и средни предприятия. „Четвъртият проект е с бюджет от 120 млн. лв. като там фокусът е изцяло иновации, интелектуална собственост, научни изследвания, към компании, които са постигнали върхови постижения в науката“, подчерта служебният министър на иновациите и растежа.

Пулев уточни, че по линия на структурните фондове общият ресурс е 5 млрд. лв., като за това има предвидени две програми. „Първата програма е за конкурентоспособност и иновации в предприятията, бюджетът е близо 3 млрд. лв, като програмата е изпратена в Брюксел за одобрение. Втората програма е с бюджет 2 млрд. лв, като там фокусът е върху научни изследвания и основният приоритет е развиването на оста наука-бизнес“, допълни още Александър Пулев.