Доказан е птичи грип в две от птиците, унищожени при разкриването на нелегално транспортиране на животни. След унищожаването на 119 птици, открити в транспорт, превозващ нелегално животни и птици, Областната дирекция по безопасността на храните предостави за изследване от Националната референтна лаборатория по инфлуенца и Нюкясълска болест по птиците проби от евтаназираните екземпляри.

Първоначалните изследвания са доказали наличие на птичи грип в две от птиците – лебед и патица. Окончателните резултати за щама на заболяването ще бъдат оповестени до дни.

По Закона за ветеринарномедицинската дейност Зоопарк София е поставен под карантина. В тази връзка изпълнителният директор на Българската агенция по безопасността на храните разпореди следното с оглед ликвидиране и ограничаване на разпространението на болестта:

1. Налагане на възбрана за придвижване на птици от и към Зоологическа градина- София.

2. Налагане на възбрана за придвижване на яйца, фуражи за птици, отпадъци, тор от птици, оборудване, използвано в обекта и имащо досег с птици от Зоологическа градина- София.

3. Затваряне и отглеждане на закрито по стада на видовете птици, за които това е възможно, с цел предотвратяване на контакта с диви птици.

4. Засилване на мерките за биосигурност и съхранение на всички фуражи за изхранване на птици на закрито.

5. Организиране на клинични прегледи на птиците, намиращи се в Зоологическа градина- София.

6. Организиране на вземане на фекални проби от всички волиери и помещения, в които се отглеждат птици в обекта.

7. Налагане на забрана за достъп на външни лица до Зоологическа градина- София, до приключване мерките.