Предстои ти трансплантация. Мислите в главата ти се бунтуват. Страхът напира под кожата ти. Влизаш в бяла, стерилна стая за 1, 2, дори 3 месеца. Няма излизане, трябва да направиш тази жертва. Близките ти са някъде там, навън и водят нормален начин на живот. Те са под Слънцето и звездите. Идват при теб само на свиждане и то... през стъкло. Болката е неописуема. Психиката ти преживява невероятен шок и ужас. Казваш си: "Какво да правя тук, как да се справя със самотата?". 

Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ) предлага решение на този проблем. И то е – психологическата помощ. В националната хематология всеки месец минават около 1200 пациента, а годишно се извършват по 80 трансплантации на стволови клетки. 

"Моята мечта беше, понеже лекувахме тежко болни и психически лабилни, да имаме квалифицирана психологическа помощ. Радвам се, че тази моя мечта придобива вече форма. Заедно с д-р Донкина създаваме звено, което ще има ангажимент да консултира нашите болни и персонала на болницата. Всеки божи ден се борим със смъртта. Нашите лекари са подложени на нечовешко напрежение", обясни изпълнителният директор на болницата доц. д-р Бранимир Спасов. 

Д-р Велислава Донкина, която е клиничен психолог, която ще работи в новото звено на болницата. Тя обясни, че когато човек влезе в отделението за трансплантации, той остава за месец, два, три напълно изолиран в стерилна стая. "Когато си представите да останете на такова място и да виждате близките през стъкло, това е особено преживяване, което е драматично и изисква подкрепа от психоанализата, каквато вече можем да предложим", обясни тя. 

И уточни, че се въвежда и формат, дизайниран за лекари и сестри, който да ги подпомага с познания, които психоанализата може да даде и чрез които да си дадат сметка какво се случва с тях и техните пациенти и съответно работата им да се подобри. "Основното, което този проект иска да направи, е да се говори за страданието на хората и да се подкрепи създаването на едно по-човешко лице на болниците", допълни д-р Донкина. 

През септември ще стартира програма в помощ на пациенти със злокачествени заболявания на кръвта. Те ще могат да посещават цикъл от лекции със специалисти, които ще им обясняват какво точно се случва с тях. Хората ще могат да задават въпросите, които ги касаят - защо им се дава конкретно лекарство или защо се провежда определено лечение. 

Д-р Камелия Милчева, която е лекуващ лекар в отделението за трансплантация на стволови клетки обясни, че подготовката за трансплантацията включва три етапа. Първият е свързан с въпросите при пациента затова какво им предстои и какъв ще бъде изхода. Следващия етап е подготовката. "Тогава пациентът преживява физическа и емоционална болка. Ние лекарите сме ограничени чисто физически като време да контактуваме с пациентите. Недопустимо е да допускаме емоционална връзка, защото взимаме рационалните решения. Тук идва ролята на клиничния психолог", обясни тя. 

Третият етап е след лечението: Как се справя пациента с живота си след болницата? Как приема работата си, близките си? Всички психологически процедури, които болницата ще предлага, са напълно безплатни за пациентите и техните близки, както и за служителите на болницата. Представителите на пациентските организации обясниха, че пациентите чакат подобно нещо с нетърпение и останаха изключително доволни от инициативата.