Националният статистически институт (НСИ) ще използва нова методология за изчисляване на БВП. В нея ще бъдат включени приходите от незаконни дейности, като проституция и търговия с наркотици.

На пресконференция днес НСИ разкри, че още от утре започват да изчисляват БВП чрез нова европейска система от сметки 2010 "ЕСС 2010", която представлява отчетна рамка за подробно описание на икономиката на дадена страна и връзките й с останалите икономики.

Чрез новата методология НСИ освен нелегалните дейности ще изчислява и измерва т.нар. доходи в натура. В тях се включват разходите на работодателя в полза на неговите служители като например парите за мобилни телефони, карти за градския транспорт, дрехи, ваучери за храна и т.н.

Средно 4,5 % изменение на БВП ще настъпи с новата методология. Изменението е за периода от 1995 до 2013 г.

За България в сивата икономика се включват проституцията и наркотиците, като те дават едва 0,2% изменение. От НСИ обясняват, че делът им е толкова малък, защото страната ни по-скоро е канал за трафик, отколкото дейностите да се развиват пряко у нас.

Очаква се до дни НСИ да публикува по конкретни данни за БВП през настоящата година, използвайки новия метод на изчисление.

TrafficNews.bg