Пловдивските ученици ще се срещнат с прокурори, за да научат повече за професията на магистратите, за компютърните престъпления и за вредата от наркотиците. Апелативният прокурор на Пловдив и началникът на Регионалното управление на образованието подписаха споразумение за провеждане на съвместна Образователна програма за превенция на опасностите в интернет с ученици от 6 и 7 клас.

Споразумението за сътрудничество е сключено във връзка с реализирането на втората част на Образователната програма „Заедно в Час по етика и право“ на Апелативна прокуратура-Пловдив. Съвместният проект се осъществява за втора поредна година. През учебната 2017/2018 г. прокурорите ще гостуват на ученици от 6 и 7 клас в шест пловдивски училища в Часовете на класния ръководител.  Магистратите ще изнасят лекции по темите – „Как да не станем жертва на компютърни престъпления“ , „Внимание! Не посягайте към наркотиците“, както и ще представят професията на прокурора.  Срещите  ще се осъществяват по график, като първата ще бъде на 6 ноември 2017 г.  

В тазгодишната програма „Заедно в Час по етика и право“  участват прокурорите – Николай Божилов от Апелативна прокуратура-Пловдив, окръжният прокурор Румен Попов, Димитър Беличев и Даниела Стоянова, прокурори от Окръжна прокуратура-Пловдив, Чавдар Грошев, изпълняващият функцията районен прокурор на гр. Пловдив, Румяна Зайкова-Калеева, заместник-районен прокурор, Атанас Илиев, Бригита Байрякова, Пламен Чобанов, Мирослав Йосифов, Пламен Георгиев, Даниела Андреева и Димитър Пехливанов – прокурори от Районна прокуратура-Пловдив.

Първата част на Образователната програма  „Заедно в Час по етика и право“ се проведе през учебната 2016/2017 г. Тя обхвана общо 3 559 ученици от всички пловдивски училища с паралелки от десети клас по теми, свързани с опасностите в интернет, гражданското общество, държавата, Конституцията, идеята за демокрация, човешките права и свободи и др.
 
По програмата, през април 2017 г., в Апелативна прокуратура-Пловдив бе създаден Ученически клуб „Правото и аз“, като прокурорите изнасят лекции пред неговите членове по различни правни теми.