43-годишната данъчна от НАП Нели К. е предадена на съд за това, че през периода от 1 януари 2014 г. до 10 ноември 2015 г. в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, е присвоила 2691 лева, предоставени й от седем лица за заплащане на задължения за здравно-осигурителни вноски.

Данъчната инспекторка е предадена на съд и за това, че през периода от 4 ноември 2015 г. до 28 декември 2015 г., в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в качеството й на длъжностно лице – „Главен специалист“ в Дирекция „Обслужване“ в сектор „Прием и обработка на декларации и предоставяне на услуги и информация“ към ТД на НАП Пловдив е приела дар – пари на обща стойност 5980 лева от Фанка Д., които не й се следват, за да наруши службата си и да промени здравноосигурителния статус на 21 лица, като отрази в Системата за управление на приходите на Националната агенция по приходите, че са заплатили дължимите здравно-осигурителни вноски, без да е извършено плащане и без да са представени документи за него.

Хигиенистката Фанка Д., на 48 г., е предадена на съд за това, че през периода от 4 ноември 2015 г. до 28 декември 2015 г. в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, противозаконно е присвоила чужди движими вещи, които е владеела – пари на обща стойност 4940 лева, предоставени й от различни лица, за заплащане на задължение за здравно-осигурителни вноски, които не заплатила, а предала парите в подкуп на Нели К.

Фанка Д. е предадена на съд и за това, че от 4 ноември 2015 г. до 28 декември 2015 г., е дала дар – пари на обща стойност 5980 лева  на обв. Нели К., в качеството й на длъжностно лице, за да промени здравноосигурителния статус на различни лица, като отрази, че са заплатили дължимите здравноосигурителни вноски, без да е извършено плащане.

По делото е установено, че обв. Нели К. е получила различни суми пари – от 50 лв. до 800 лв. на ръка от седем лица, които били нейни познати, като обещала да им плати здравните вноски, но не ги внесла, а задържала и похарчила сумите за лични нужди. В служебните задължения на обв. Нели К. не е било включено събирането и съответно внасянето по сметка на НАП на вноски за здравно или социално осигуряване. 

В същото време обв. Фанка Д., която работела на длъжност хигиенист в ТД на НАП-Пловдив, е дала, а обв. Нели К. е приела като дар общо 5980 лева, срещу което обв. Нели К. заличила неплатени вноски в информационната система на НАП и издала удостоверения за непрекъснати здравноосигурителни права на 21 лица.

По делото са разпитани над 50 свидетели.  

Най-тежкото, предвидено от закона наказание за извършените от обвиняемите престъпления, е лишаване от свобода до осем години и глоба до 10 000 лева, като за обв. Нели К., тъй като е извършила престъплението подкуп в качеството си на длъжностно лице, се предвижда и лишаване от права да заема държавна или обществена длъжност и да упражнява определена професия.

Trafficnews.bg