Общият брой на обявите за работа е намалял с 11% в Пловдив през месец ноември, като градът ни получава 10% от броя на предложенията за страната. Във водещите областни градове общият спад е 8%.

Броят на обявите продължава да намалява във всеки един от секторите, като през този месец спадът е по-стръмен – обявите са намалели с трицифрени стойности. С най-голям спад продължава да бъде секторът „Търговия и продажби“, като предложенията в него са намалели с 950 спрямо предходния, по данни на JobTiger . След него се нареждат секторите „Производство“, „Логистика и транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Административни и обслужващи дейности“, „Строителство“, „ИТ“, „Счетоводство, одит, финанси“, „Здравеопазване и фармация“ и „Маркетинг и реклама“.

Анализите на компанията показват, че на годишна база, все още, при повечето сектори резултатите са положителни. Обявите през ноември 2022 г. са повече от тези през ноември 2021г. Изключения правят единствено секторите „Счетоводство, одит, финанси“ и „ИТ“, в който наблюдаваме значителен спад от 2200 предложения.

Предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели с едва 1% и техният брой остава почти непроменен. 63% от този тип предложения са в сектора „ИТ”.

Броят на обявите, подходящи за бежанци е спаднал с 4%.

През последните 2 месеца сме свидетели на негативна тенденция. Редица работодатели по света и в България все по-активно предприемат мерки за посрещане на една предизвикателна икономическа обстановка – свиване на бюджети, частично или цялостно замразяване на подбор на нови кадри и дори, на места, освобождаване на служители и др.