Продължава изграждането на нова тротоарна настилка в район „Северен” – съобщи кметът на района инж.Ральо Ралев. Готов е тротоарът, находящ се северно от второто колело на Панаира, както и всички подходи към кръговото кръстовище. В момента се извършва подмяна на тротоарната настилка на ул.”Гонда вода” в кв."Гагарин , пред входа на ОДЗ „Космонавт”. Ремонтните дейности включват оформяне на вази около съществуващите дървета, подмяна на бордюри и полагане на нови вибропресовани тротоарни плочи. След приключване на ремонтните дейности в този участък предстои да се извърши ремонт и на тротоарната настилка в участъка от ул.”Огражден” до пенсионерски клуб „Надежда”, находящ се на ул.”Гонда вода” №1. Ремонтът на тези два участъка е крайно наложителен с оглед на факта, че през него минава голям човекопоток – възрастни хора, деца, хора в неравностойно положение и майки с детски колички.

TrafficNews.bg