Приехме националния  план за ваксиниране срещу COVID 19 в  България. Това обяви на брифинг здравния министър проф. Костадин Ангелов. Планът е разработен от работна група, в която участват водещи медицински специалисти от страната, като са използвани и указания от СЗО и редица други страни

„Планът е динамичен и е подготвен за адекватна промяна в зависимост от обстановката. Разработени са няколко фази, в които ще протече ваксинирането. Като всички български граждани, в която и да е Таргет група да попадат– ваксинирането за него ще бъде доброволно и той сам ще избере коя ваксина да му бъде поставена.

Ето фазите, при които ще протече ваксинирането:

  1. Мед. персонал, като това включва лекари от извън болнична и болнична помощ, фармацевти и лекари по дентална медицина. Лицата са поставени под висок риск и имунизирането им ще позволи те да продължават да извършват своите служебни задължения. Таргет групата включва около 243 000 души.
  1. Персонал на социални институции, учители и персонал във ферми за норки. Общо в тази таргет група са 112 080 души.
  2. Служители, участващи в поддържането на важни структури. Пример за това е ВиК.
  3. Възрастни хора на и над 65 годишна възраст и лица с хронично заболявания. В тази група са над милион и осемстотин хиляди.
  4. Уязвими групи, поради висок риск от условията и начина им на живот

Страната ще бъде разделена на 6 района, ръководени от РЗИ Враца, РЗИ Велико Търново, РЗИ Варна, РЗИ София, РЗИ Пловдив и РЗИ Бургас. Те ще осъществяват логистиката, разпределението и съхранението, както и организирането на ваксинацията. Ще се подписва бланка за информирано съгласие.

До изтичане на договорите ще важи предложения план. Когато има повече информация за ваксините, тогава планът ще бъде доразработен и ще подлежи на корекция.

Българските граждани ще могат да изберат каква ваксина от 6-те разновидности да си сложат, но според експерти лекарите  трябва да направят този избор на база данните за пациентите си - възраст, спефицики.