В България в 80% от случаите на домашно насилие мъжете са насилници, а  в 20% са жените, коментира доц. д-р Алексей Пампоров от Института по философия и социология при Българската академия на науките. Той участва в Международна научна конференция по повод 20 години от влизането в сила на българския Закон за защита от дискриминация, организирана от Нов български университет (НБУ).

По думите на Пампоров има държави, в които тези дялове са почти равни, предаде БТА.  Доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, каза, че България има един от най-добрите закони за защита от дискриминация в цяла Европа.


През последните години разгърнахме нашата дейност, защото работим не само на европейско ниво, а и с държави извън ЕС, каза Джумалиева. По думите ѝ целите са равенство пред закона, равенство във възможностите и равенство в участие в обществения живот. 

Според гл. ас. д-р Ружа Смилова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, преходът в България е оставил на заден план темата за дискриминацията на жените.

Проф. д-р Веселин Методиев, председател на Настоятелството на НБУ, коментира, че му се струва, че хората имаме претенции много повече за правата, а държавата говори за задължения. Държавата трябва да разбере повече за правата, а хората - за задълженията, смята той.

Проф. Веселин Вучков, ръководител на департамент „Право“ на НБУ, отбеляза, че ако има примери за успешни институционални реформи, със сигурност антидискриминационното право е добър такъв.