През 2020 г. износът на отпадъци от Европейски съюз за страни извън ЕС достигна 32,7 милиона тона, сочат данни на Eurostat. Това бележи увеличение със 75% от 2004 година насам. За разлика от това вносът на отпадъци от страни извън блока е намалял от 10% от 2004 г. насам, възлизайки на 16 милиона тона през 2020 г.


В синьо: Внос от страни извън ЕС
В червено: Износ за страни извън ЕС

Турция: основна дестинация за износ на отпадъци от ЕС

Турция е най-голямата дестинация за износ на отпадъци от Европейски съюз, с обем от около 13,7 милиона тона през 2020 г. Цифрата представлява повече от три пъти повече, отколкото през 2004 година.

Втората по големина дестинация е Индия, която е получила почти 2,9 милиона тона отпадъци на ЕС през 2020 г., следвана от Обединеното кралство (1,8 милиона тона), Швейцария (1,6 милиона тона), Норвегия (1,5 милиона тона), Индонезия и Пакистан ( двете с 1,4 милиона тона).

През последните години Пакистан значително нарасна като дестинация за отпадъци в ЕС, като обемите се увеличиха от 0,1 милиона тона през 2004 г. до 1,4 милиона тона през 2020 г.

За разлика от това износът на отпадъци на блока , пратени към Китай, е спаднал от 10,1 милиона тона през 2009 г. до 0,6 милиона тона през 2020 г.


Основни дестинации за отпадъци нa ЕС

Отпадъците от черни метали представляват половината от целия износ на отпадъци от Европейски съюз

През 2020 г. износът на отпадъци от черни метали (желязо и стомана) от ЕС възлиза на 17,4 милиона тона, което представлява повече от половината (53%) от целия износ на отпадъци.

С 11,8 милиона тона Турция е получила повече от две трети (68%) от отпадъците от черни метали, изнесени от блока. Освен това ЕС внася 4,1 милиона тона отпадъци от черни метали, като почти една трета (32%) идва от Обединеното кралство.

Макар и на далеч по-ниско ниво, значителни количества хартиени отпадъци също са били изнесени от съюза. Възлизащи на 6,1 милиона тона, те представляват близо 19% от износа на отпадъци през 2020 година. 26% от тях (1,6 милиона тона) са предназначени за Индия, 20% (1,2 милиона тона) за Индонезия и 15% (0,9 милиона тона) за Турция.

Има обаче и 2,2 милиона тона хартиени отпадъци, внесени в Евросъюза, като най-голямо количество − 0,9 милиона тона, или 41% − пристига от Обединеното кралство.


Статистика за внос и износ в различните категории отпадъци за 2020г.