РЗИ - Добрич препоръчва да се ограничи максимално ползването на морската вода за къпане в района на аварията, възникнала в Пречиствателна станция за отпадни води "Албена". 

От инспекцията смятат, че може да възникне замърсяване на водата и има вероятност да настъпи потенциален риск за здравето на населението при ползването ѝ за къпане. 

Извършен е здравен контрол от служители на РЗИ-Добрич, придружен с пробонабиране, като са взети проби води както от района на аварията - „Кранево-централен“, така и от съседните на аварията зони за къпане – „Албена“ и „Кранево-юг“ за изследване по следните микробиологични показатели: „ешерихия коли“, „чревни ентерококи“, „салмонела“ и „холерни вибриони“. 

Проби ще бъдат взети отново на 23 юни. 

На 4 юни ВиК - Добрич уведоми РИОСВ - Варна, че е нарушена целостта на тръбопровод в прибойната зона на плажа. Той е част от колектора за заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ „Албена“ в Черно море. Участък с дължина приблизително 85 м от колектора е отнесен в морето, като са открити и извадени пет тръби, предаде Нова.